Czarnej Afryki

Encyklopedia PWN

zorganizowane działania amerykańskich Murzynów i białych Amerykanów mające na celu likwidację dyskryminacji i segregacji rasowej oraz zagwarantowanie Murzynom w Stanach Zjednoczonych rzeczywistego równouprawnienia.
powstały na Jamajce ruch mesjanistyczny o zabarwieniu polit.;
afrykańskie religie rodzime, zw. też afrykańskimi religiami tradycyjnymi,
systemy wierzeń i praktyk rel. ludów Czarnej Afryki.
religie w Czarnej Afryce, nawiązujące zarówno do idei, nauk i praktyk chrześc., jak i do tradycji rel. Afrykanów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia