Czarnej Afryki

Encyklopedia PWN

bocian czarny, hajstra, Ciconia nigra,
ptak z rodziny bocianowatych;
nosorożec czarny, nosorożec zwyczajny, Diceros bicornis,
gatunek ssaka z rodziny nosorożcowatych;
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
wymiana handl. łącząca przez saharyjskie szlaki handl. Czarną Afrykę (gł. Afrykę Zachodnią) z Afryką Północną, a za jej pośrednictwem z krajami basenu M. Śródziemnego; kontakty te odegrały wyjątkowo ważną rolę w rozwoju gosp., społ. i kult. Afryki Zachodniej.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia