Brdzie

Encyklopedia PWN

długie równoleżnikowe obniżenie w Polsce i Niemczech, w środkowowschodniej części Pojezierzy Południowobałtyckich, między pojezierzami: Południowopomorskim, Chełmińsko-Dobrzyńskim i Meklemburskim na północy a Lubuskim, Wielkopolskim i Barnimskim na południu;
m. powiatowe w północno-zachodniej części woj. kujawsko-pomor., w Borach Tucholskich, nad Brdą i jej dopływem Kiczą, w sąsiedztwie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
jezioro na Równinie Charzykowskiej (woj. pomor.), na wys. 120 m;
zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia