Brdzie

Encyklopedia PWN

równina sandrowa w północnej części Pojezierza Południowopomorskiego, między Pojezierzem Bytowskim na północy a Pojezierzem Krajeńskim na południu, w dorzeczu górnej Gwdy i Brdy; powierzchnia 2,1 tys. km2;
pow. ziemski w południowej części woj. pomor.;
Chrziby, Chřiby,
niskie góry we wschodnich Czechach, najwyższa część Karpat Środkowomorawskich (Zewnętrzne Karpaty Zachodnich), oddzielone od Białych Karpat doliną Morawy;
Czaki, Csaky de Kerestszegh, Franciszek Florian, data ur. nieznana, zm. 1772,
kartograf, kapitan artylerii i inżynier, pochodzenia węgierskiego;
miasto w województwie pomor., w powiecie chojnickim, w Borach Tucholskich, nad Czerską Strugą (lewy dopływ Brdy).
Czeski, Masyw, Český masív,
wyżynno-górski obszar w Czechach, częściowo w Niemczech, Austrii i Polsce, stanowiący część hercyńskiego pasa górotwórczego Europy Zachodniej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia