Braniewie

Encyklopedia PWN

biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
pow. ziemski w północnej części woj. warm.-mazur., graniczy z Rosją (obw. królewiecki);
pierwsze na ziemiach polskich kolegium jezuickie, założone 1564 (początek działalności 1565) w Braniewie przez kardynała S. Hozjusza;
Hozjusz Stanisław, ur. 5 V 1504, Kraków, zm. 5 VIII 1579, Capranica k. Rzymu,
teolog katol., działacz kontrreformacji, biskup warmiński, kardynał.
szkoły średnie (kolegia) i wyższe (akademie) prowadzone przez jezuitów;
katarzynki, Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Congregatio Sororum Sanctae Catharinae Virginis et Martyris (CSC),
żeński zakon katol. z regułą św. Augustyna, zał. 1571 w Braniewie przez siostrę Reginę Protmann; zatwierdzony 1602 przez bpa M. Kromera,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia