Azji Mn

Encyklopedia PWN

państwo w środkowowschodniej Azji, bez dostępu do morza
Przeworski Stefan, ur. 18 VI 1900, Częstochowa, zm. 20 lub 22 I 1940, rozstrzelany w Palmirach,
archeolog i hetytolog;
Anahita
[staroirańskie, ‘niepokalana’],
mit. pers. staroirań. bogini, czczona jako władczyni wód i bóstwo płodności;
czosnek, Allium,
rodzaj z rodziny liliowatych;
enkratyci
[gr., ‘wstrzemięźliwi’],
członkowie sekt gnostyckich wywodzących się z nauk Tacjana (II w. n.e.);
Kolofon, Kolophṓn,
w starożytności kolonia grecka na zachodnim wybrzeżu Azji Mn.;
Myriokefalon, Myrioképhalon,
miejsce we Frygii, w pobliżu ob. miasta Konya (Azja Mn.);
Pizydia, gr. Pisidikḗ, łac. Pisidia,
w starożytności górska kraina w południowo-zachodniej Azji Mn. (Turcja);
powstanie Greków w Azji Mn. (gł. miast Jonii) przeciw Persji 499–494 p.n.e.;
Teofil, ur. ok. 812, Konstantynopol, zm. 20 I 842, tamże,
cesarz bizant. od 829,
tetrarcha
[gr.],
w cesarstwie rzymskim tytuł zarządcy (niekiedy władcy) krajów w Azji Mn. i Syrii.
nazwa (od legendarnego wodza Seldżuka) jednego z plemion Oguzów;
valonea
[gr. bálanos ‘żołądź’],
garbnik otrzymywany z owoców niektórych gatunków wiecznie zielonych dębów rosnących w Azji Mn. i Europie.
Wielka Idea, gr. Meghali Idhea,
koncepcja i cel polityki zagr. Grecji 1844–1922;
wrzos, Calluna,
rodzaj z rodziny wrzosowatych występujący w Europie, północno-zachodniej Afryce, zachodniej Syberii, na południowym wybrzeżu M. Czarnego i na Azorach, obejmuje 1 gat. zimotrwały krzew lub krzewinkę — w. zwyczajny (w. pospolity, C. vulgaris);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia