Austrii

Encyklopedia PWN

Ukraińska Organizacja Wojskowa, ukr. Ukrajinśka wijśkowa orhanizacija (UWO),
ukr. podziemna organizacja zbrojna, zał. VII 1920 przez byłych oficerów Korpusu Strzelców Siczowych i Ukr. Armii Galicyjskiej.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
część użytków rolnych, tereny stale pokryte roślinnością złożoną z różnych gat. traw, ziół i roślin motylkowatych;
Vajda
[wọjdo]
János, ur. 7 V 1827, Peszt, zm. 17 I 1897, Budapeszt,
poeta węgierski;
Viktring
[fı̣ktrıŋ],
dzielnica Klagenfurtu (Austria), ok. 5 km na południowy zachód od centrum miasta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia