Ateny

Encyklopedia PWN

Synojkia
[gr. synoikía < sýn ‘wespół’, oíkos ‘dom’, ‘zamieszkanie’],
niekiedy zw. metojkia,
święto ateńskie upamiętniające zjednoczenie mniejszych ośrodków attyckich (synojkizm) w jedną polis Ateńczyków, dokonane w mitycznych czasach przez Tezeusza;
Tejrezjasz, Tyrezjasz, gr. Teiresías,
mit. gr. niewidomy wieszczek związany z cyklem eposów tebańskich;
Tydeus, Tydeús,
mit. gr. syn Ojneusa, słynny z waleczności heros pokolenia poprzedzającego wojnę trojańską;
Zeus, Dzeus, gr. Zeús,
mit. gr. najwyższe bóstwo greckiego panteonu, uosobienie suwerennej władzy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia