AMERYKA ŁACIŃSKA

Encyklopedia PWN

region w Ameryce, rozciąga się od granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem na północy po Ziemię Ognistą na południu.
Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Ameryki Łacińskiej, hiszp. Comisión Económica para America Latina (CEPAL),
wyspecjalizowana agenda ONZ zajmująca się rozwojem gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej;
kryzys gosp. w latach 80. XX w. w Ameryce Łac., wynikający z nadmiernego zadłużenia zagranicznego jej krajów.
Centrum Studiów Monetarnych Ameryki Łacińskiej, hiszp. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
latynoamer. instytucja nauk. prowadząca badania nad polityką pieniężną, fiskalną i bankowością; powołana 1952
Konfederacja Pracy Ameryki Łacińskiej, hiszp. Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL),
1938–64 latynoamer. centrala związków zaw.;
część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
ameryk, Am, americium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 95;
jeden z systemów samogłoskowo-spółgłoskowego pisma alfabetycznego;
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
panamerykanizm, interamerykanizm,
idea i ruch polityczny postulujące zbliżenie i współpracę państw amerykańskich.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
kraje rozwijające się, kraje słabo rozwinięte, kraje zacofane, kraje nieuprzemysłowione, Trzeci Świat, Południe,
terminy używane na określenie bardzo zróżnicowanej grupy państw (ponad 140) Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, z reguły postkolonialnych, które w większości uzyskały niepodległość po II wojnie światowej (wcześniej państwa Ameryki Łacińskiej, Liberia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia