świerkowe

Encyklopedia PWN

Karkonosze, czes. Krkonoše, niem. Riesengebirge,
najwyższy masyw górski Sudetów, w Polsce i Czechach, między Przełęczą Szklarską na zachodzie a Przełęczą Kowarską na wschodzie;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
wielki obszar wyżynno-górski w Ameryce Północnej, w zachodniej części Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także w większości państw Ameryki Środkowej;
Skaliste, Góry, Rocky Mountains Wymowa,
góry w zachodniej części Ameryki Północnej, wschodnia część Kordylierów;
Beskidy Pokucko-Bukowińskie, Pokutśko-Bukowynśki Karpaty, Pokuts'ko Bukovyns'ki Karpaty,
pasmo górskie na Ukrainie, w zewnętrznym łańcuchu Karpat Wschodnich (Beskidy Wschodnie), między dolinami Prutu i Suczawy;
Beskidy Połonińskie, Połonynśkyj chrebet, Polonyns'kyi khrebet, Połonynśki hory, Polonyns'ki hory,
część Beskidów Wschodnich na Ukrainie;
Harz
[ha:rc] Wymowa,
pasmo górskie w środkowych Niemczech, pomiędzy dolinami Leine na zachodzie i Soławy na wschodzie;
leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
Rudawy, Góry Kruszcowe, czes. Krušné hory Wymowa, niem. Erzgebirge Wymowa,
średnie góry na granicy Czech i Niemiec, północno-zachodnie ograniczenie Masywu Czeskiego, między Smreczanami na zachodzie a Górami Połabskimi na wschodzie;
Alpy Berneńskie, niem. Berner Alpen, fr. Alpes Bernoises,
część Alp Zachodnich położona w Szwajcarii między południkowym odcinkiem doliny Rodanu powyżej Jez. Genewskiego na zachodzie a doliną Reuss na wschodzie;
Ałatau, Terskej, kirg. Terskej Ałatoo, Terskej Alatoo, ros. chriebiet Tierskiej Ała-Too, hrebet Terskej Ala-Too,
pasmo górskie w Tien-szanie Centralnym, w Kirgistanie, ogranicza od południa Kotlinę Issykkulską;
Ałatau Zailijski, kirg. Ile Ałatoo, Ile Alatoo, kazachskie Yle Ałatauy żotasy, Ìle Alatauy žotasy, ros. chriebiet Zailijskij Ałatau, hrebet Zailiskij Alatau,
pasmo górskie w Tien-szanie Północnym, na granicy Kazachstanu i Kirgistanu;
Bawarski, Las, Bayerischer Wald, Vorderer Wald,
zrębowe pasmo górskie w południowo-wschodnich Niemczech i częściowo w Austrii, pomiędzy Szumawą a Wyżyną Bawarską, najdalej na południowy zachód wysunięta część Masywu Czeskiego;
południowo-wschodnia część Beskidów Zachodnich, między tylmanowskim przełomem Dunajca na zachodzie a doliną Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką na wschodzie;
Beskidy,
czes., słowac., ukr.
Beskydy,
góry fałdowe w północnej, zewnętrznej części Karpat, na terenie Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ciągną się szerokim łukiem o długości ok. 600 km i szerokości ok. 50 km, od Bramy Morawskiej i górnej Beczwy na zachodzie po obszar źródliskowy Białego i Czarnego Czeremoszu oraz Suczawy na wschodzie.
Bialskie, Góry, czes. Rychlebské hory,
masyw górski w Sudetach Wschodnich, w Polsce i Czechach, między rzeką Białą Lądecką a jej lewym dopływem Morawką, oddzielone od Masywu Śnieżnika przełęczą Płoszczyna;
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

świerk
1. «drzewo iglaste o stożkowatej koronie i długich, zwisających szyszkach»
2. «drewno tego drzewa»

• świerkowy • świerczek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia