świadomość

Encyklopedia PWN

psychol. pojęcie w ścisłym sensie, trudno definiowalne, odnoszące się do poczucia przeżywania specyficznych stanów mentalnych (zjawisk psychicznych); człowiek dzięki percepcji orientuje się w otoczeniu, dostosowuje swoje działania do znaczenia zdarzeń, ale również zdaje sobie sprawę z treści własnych przeżyć psychicznych (doświadcza własnego „ja”) i samego faktu ich doznawania.
zdolność postrzegania losów własnych i swojej grupy jako części linearnego procesu historycznego;
jedno z kluczowych pojęć marksizmu, forma świadomości społ., przejawiająca się poczuciem wspólnoty interesów i położenia społ. określonej klasy społ.;
zbiór przekonań o przynależności do określonego narodu, postrzeganie i rozumienie jego dziejów, zespół wyobrażeń o jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz poczucie więzi z członkami tego narodu.
w języku potocznym całokształt wierzeń, wyobrażeń, opinii itp. członków danego społeczeństwa.
ogólna nazwa nurtów filozoficznych, które za punkt wyjścia i główny przedmiot badań przyjmują świadomość;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia