średniowieczna

Encyklopedia PWN

filozofia powstała (VIII–XV w.) na terytoriach podbitych przez Arabów i zislamizowanych, na gruncie filozofii gr. i religii muzułmańskiej, arabska filozofia średniowieczna.
filozofia rozwijana X–XIV w. przez Żydów na Bliskim Wschodzie i w Hiszpanii;
arabska filozofia średniowieczna, filozofia arabska, filozofia muzułmańska, filozofia arabsko-muzułmańska,
powstała na gruncie filozofii greckiej oraz religii muzułmańskiej.
znane gł. z przekazów pisanych i ikonograficznych (zwłaszcza XII–XV w.);
poglądy rel. niezgodne z oficjalną doktryną Kościoła, głoszone przez zwolenników ruchów rel.-społ. w Europie X–XV w.;
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia