śródlądowa

Encyklopedia PWN

żegluga uprawiana na wodach śródlądowych;
Śródlądowy, Kanał, Mittellandkanal Wymowa,
kanał żeglowny w Niemczech;
gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, eksploatację i ochronę naturalnych zasobów rybnych rzek i jezior oraz chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych;
kanał żegl. dla komunikacji śródlądowej;
Europejska Komisja Doradcza Rybactwa Śródlądowego,
ang.
European Inland Fisheries Advisory Commision (EIFAC),
komisja zał. 1957 przy Organizacji Narodów Zjedn. do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zrzesza większość państw europejskich;
placówka nauk.-badawcza, utworzona 1951, z siedzibą w Olsztynie;
dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
Bałtyckie, Morze, Bałtyk, duń. Østersøen, est. Läänemeri, fiń. Itämeri, lit. Baltijos jūra, łot. Baltijas jūŗa, niem. Ostsee, ros. Bałtịjskoje mọrie, szwedz. Ostersjön, ang. Baltic Sea,
śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego.
Guangdong Wymowa, Kuangtung,
prow. w południowych Chinach, nad M. Południowochińskim;
Jiangsu, Ciangsu Wymowa,
prow. we wschodnich Chinach, na południowym wschodzie Niz. Chińskiej, nad M. Żółtym;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
Entre Ríos
[e. rịjos] Wymowa,
Provincia de Entre Ríos,
prow. we wschodniej Argentynie, w południowej części Międzyrzecza Argentyńskiego, przy granicy z Urugwajem;
Heilongjiang, Hejlungciang Wymowa,
prow. w północno-wschodnich Chinach;
[‘na południe od jeziora’], prow. w południowej części Chin, na południe od środkowego biegu Jangcy i jez. Dongting Hu;
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;

Słownik języka polskiego PWN

śródlądowy
1. «znajdujący się wewnątrz lądu»
2. «dotyczący żeglugi na wodach śródlądowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia