śródlądowa

Encyklopedia PWN

żegluga uprawiana na wodach śródlądowych;
Śródlądowy, Kanał, Mittellandkanal Wymowa,
kanał żeglowny w Niemczech;
gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, eksploatację i ochronę naturalnych zasobów rybnych rzek i jezior oraz chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych;
kanał żegl. dla komunikacji śródlądowej;
Europejska Komisja Doradcza Rybactwa Śródlądowego,
ang.
European Inland Fisheries Advisory Commision (EIFAC),
komisja zał. 1957 przy Organizacji Narodów Zjedn. do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zrzesza większość państw europejskich;
placówka nauk.-badawcza, utworzona 1951, z siedzibą w Olsztynie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia