Europejska Komisja Doradcza Rybactwa Śródlądowego
 
Encyklopedia PWN
Europejska Komisja Doradcza Rybactwa Śródlądowego,
ang.
European Inland Fisheries Advisory Commision (EIFAC),
komisja zał. 1957 przy Organizacji Narodów Zjedn. do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zrzesza większość państw europejskich;
sesje państw członkowskich odbywają się co 2 lata; podejmuje prace w zakresie rybactwa, akwakultury, jakości środowiska ryb (np. ustalanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń wody).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia