Śląska Cieszyńskiego

Encyklopedia PWN

Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego,
reprezentacja ludności pol. Śląska Cieszyńskiego 1918–20;
organy prowadzące działalność propagandową na rzecz Polski i Czechosłowacji przed zapowiedzianym 27 IX 1919 przez Radę Najwyższą ententy plebiscytem na Śląsku Cieszyńskim oraz na Spiszu i Orawie;
komisja do nadzorowania plebiscytu na terenach spornych między Polską a Czechosłowacją;
planowane głosowanie ludności Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu na mocy decyzji Rady Najwyższej konferencji pokojowej z 27 IX 1919 w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państw. tych terytoriów do Polski lub Czechosłowacji.
południowo-wschodnia część Śląska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia