komitety plebiscytowe dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy
 
Encyklopedia PWN
komitety plebiscytowe dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy,
organy prowadzące działalność propagandową na rzecz Polski i Czechosłowacji przed zapowiedzianym 27 IX 1919 przez Radę Najwyższą ententy plebiscytem na Śląsku Cieszyńskim oraz na Spiszu i Orawie;
IX 1919 utworzono pol. Gł. Komitet Plebiscytowy z siedzibą w Cieszynie (przewodniczący R. Kunicki) oraz 1920 w Nowym Targu (przewodniczący W. Goetel); po stronie czechosłowackiej powstał Komisé pro plebiscit na Těšinsku z siedzibą w Ostrawie (przewodniczący J. Šramek, od I 1920 F. Pelc), wspierany przez ruch ślązakowski J. Kożdonia; działalność komitetów przyczyniła się do zaognienia konfliktów między ludnością pol. a czechosłowacką zamieszkującą sporne tereny; komitety zakończyły działalność po podpisaniu w Spa 10 VII 1920 pol.-czechosłowackiej deklaracji, w wyniku której o losach spornych obszarów miała zadecydować ententa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia