Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa dla Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy
 
Encyklopedia PWN
Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa dla Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy,
komisja do nadzorowania plebiscytu na terenach spornych między Polską a Czechosłowacją;
powołana 27 IX 1919 przez Radę Najwyższą ententy; 30 I 1920 przybyła do Cieszyna i 3 II objęła administrację na Śląsku Cieszyńskim, a 6 IV na Spiszu i Orawie; sporne obszary obsadziły oddziały fr. i wł.; Komisja zakończyła działalność po podpisaniu w Spa 10 VII 1920 pol.-czechosłowackiej deklaracji, w wyniku której o losach spornych obszarów miała zadecydować ententa; przewodniczący M.K.P. — G. de Manneville.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia