wyciskające

Encyklopedia PWN

techn. obróbka plast. na prasach, podczas której metal pod naciskiem stempla przechodzi w stan plast. i wypływa przez otwór w matrycy bądź szczelinę między matrycą a stemplem;
filtr
[łac.],
urządzenie do oddzielania cząstek od cieczy lub gazów przez filtrację;
matryca
[niem. < łac.],
technol.:
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
techn. maszyna technol. do prasowania, czyli wywierania statycznego nacisku (bez uderzeń) na obrabiany przedmiot, prasowany materiał, montowane części itp.
Aleksiejew Wasilij I., ur. 7 I 1942, Pokrowo-Szyszkino, zm. 25 XI 2011, Monachium,
sztangista rosyjski;
anateksis
[gr. anátēksis ‘topnienie’],
geol. proces zachodzący w skorupie ziemskiej na głęb. 10–20 km, polegający na upłynnianiu (topieniu) starszych kompleksów skalnych pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia oraz przepajaniu ich emanacjami magmy (pary, gazy) lub magmą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia