morska

Encyklopedia PWN

jadalne gatunki mor. glonów krasnorostów z rodzaju szkarłatnica;
nadawanie wiadomości za pomocą systemów umownych sygnałów i znaków wzrokowych oraz dźwiękowych, stosowane w żegludze mor. do porozumiewania się lub rozgłaszania komunikatów.
bot. glon listownica; roślina okrytozalążkowa → modrak morski.
dział archeologii zajmujący się badaniem mor. działalności człowieka (szkutnictwo, budownictwo portowe i stoczniowe, technika, nawigacja, handel, wojny, rybołówstwo, sztuka użytkowa).
zamknięcie przez siły zbrojne państwa blokującego połączenia z portami lub wybrzeżami nieprzyjaciela;
zawarta 18 VI 1935 w Londynie w formie wymiany not między min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii S. Hoarem a specjalnym ambasadorem Niemiec J. von Ribbentropem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia