metal podstawowy

Encyklopedia PWN

tranzystor unipolarny z izolowaną bramką, IGFET, ang. Insulated Gate FET,
tranzystor unipolarny wytwarzany zarówno z półprzewodników monokrystal., jak i polikrystal.;
Truszkowski Wojciech, ur. 10 IV 1921, Kraków, zm. 20 VI 2003, tamże,
metaloznawca;
wodór, H, hydrogenium,
pierwiastek o liczbie atomowej 1;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia