metal podstawowy

Encyklopedia PWN

fotokomórka
[gr.-łac.],
komórka fotoelektryczna,
urządzenie przeznaczone do przetwarzania sygnałów opt. na sygnały elektryczne;
Frąckiewicz Henryk, ur. 9 IV 1929, Łódź, zm. 29 XI 1999, Warszawa,
mechanik;
gal, Ga, gallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 31;
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
Gruzini, nazwa własna Kartwelowie,
naród tworzący podstawową ludność Gruzji;
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia