liniowy

Encyklopedia PWN

fiz. nieodwracalne procesy termodynamiczne polegające na przenoszeniu w układzie: energii, entropii, masy, pędu, ładunku itp. (mechanika statystyczna);
tunel
[ang.],
budowla podziemna o charakterze liniowym, służąca celom komunikacyjnym lub transportowym.
mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
Vandermonde
[wãdermą̣d]
Alexandre Théophile, ur. 28 II 1735, Paryż, zm. 1 I 1796, tamże,
fr. matematyk i muzykolog;
Victory
[wı̣ktəri],
nazwa 5 ang. i bryt. okrętów wojennych o napędzie żaglowym;
mat. równania całkowe (liniowe) postaci , gdzie φ — funkcja niewiadoma, f(x) — funkcja znana, K(x, s) — funkcja znana, zw. jądrem równania całkowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia