ciężki

Encyklopedia PWN

Ciężki Szczyt, dawniej Czeski Szczyt, słowac. Ťažký štít, dawniej Český štít,
szczyt w Tatrach Wysokich (Słowacja), między Wagą a Wysoką;
zespół gleb różnych typologicznie, o „ciężkim” składzie granulometrycznym (granulometryczny skład gleby), tzn. zawierających ponad 50% części ilastych (spławialnych);
jony pierwiastków cięższych od helu;
całokształt akcji podejmowanych z inspiracji dowództwa alianckiego w celu opóźnienia prowadzonych od 1939 przez Niemcy prac badawczych nad bronią atomową, do produkcji której była niezbędna ciężka woda (D2O).
Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt, niem. Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI),
niem. instytut zał. 1969, zajmujący się badaniami podstawowymi z zakresu fizyki jądr., atomowej i biofizyki, jak również ich zastosowaniami w inżynierii materiałowej, fizyce plazmy i terapii chorób nowotworowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia