Tatrach Wysokich

Encyklopedia PWN

najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
Wysoka, Vysoká Wymowa,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, ponad dolinami: Złomisk (górna część Doliny Mięguszowieckiej) i Ciężką (górna część Doliny Białej Wody);
Wysoka, Mała, Východná Vysoká,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, na południe od Rohatki;
Bielskie, Tatry, Belianske Tatry,
część Tatr Wschodnich, na Słowacji, między Jaworzyną a Tatrzańską Kotliną;
geogr. góry o wysokościach ponad 1500 m i dużych wysokościach względnych;
Niżne Tatry, Nízke Tatry,
pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, na Słowacji; od północy ograniczone kotlinami Liptowską i Spiską, od południa Bruzdą Hronu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia