Tatrach Wysokich

Encyklopedia PWN

najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
Wysoka, Vysoká Wymowa,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, ponad dolinami: Złomisk (górna część Doliny Mięguszowieckiej) i Ciężką (górna część Doliny Białej Wody);
Wysoka, Mała, Východná Vysoká,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, na południe od Rohatki;
Bielskie, Tatry, Belianske Tatry,
część Tatr Wschodnich, na Słowacji, między Jaworzyną a Tatrzańską Kotliną;
geogr. góry o wysokościach ponad 1500 m i dużych wysokościach względnych;
Niżne Tatry, Nízke Tatry,
pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, na Słowacji; od północy ograniczone kotlinami Liptowską i Spiską, od południa Bruzdą Hronu;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
Czarny Staw pod Rysami, Czarny Staw nad Morskim Okiem,
jezioro w Tatrach Wysokich, w Dolinie Rybiego Potoku, na wys. 1581 m (191 m wyżej od Morskiego Oka);
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
Kieżmarska, Dolina, dolina Kežmarskej Bielej vody Wymowa,
dolina walna w Tatrach, na Słowacji, na pograniczu Tatr Wysokich i Tatr Bielskich, między masywami Łomnicy i Kieżmarskiego Szczytu na południu, gł. granią tatrzańską na zachodzie i wschodnią częścią gł. grani Tatr Bielskich oraz grzbietem Ryniasa i Steżek na północy;
Popradzki Staw, Popradské pleso,
jezioro w Tatrach Wysokich, na Słowacji, w Dolinie Mięguszowieckiej, na wys. 1494 m;
wyczynowa forma turystyki tatrzańskiej, wchodzenie (wspinaczka) na szczyty lub pokonywanie terenu przy użyciu specjalnego sprzętu (m.in. liny, haki, karabinki, czekany, raki);
Zawory, słowac. Závory, dawniej Priehyba,
przełęcz w Tatrach, na Słowacji, w grzbiecie łączącym masyw Kop Liptowskich z gł. granią tatrzańską (w Gładkim Wierchu);
Czarny Staw Gąsienicowy, Czarny Staw pod Kościelcem,
jezioro w Tatrach Wysokich, we wschodniej części Doliny Gąsienicowej, powyżej granicy lasu na wys. 1620 m, woj. małopolskim;
jezioro cyrkowe w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Wysokich, na wys. 1722 m;
jezioro w Tatrach Wysokich, w dolinie Pańszczyca, na wys. 1654 m;
jezioro cyrkowe w Tatrach Wysokich, w Dolinie Gąsienicowej, u stóp Kościelca, na wys. 1784 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia