Niżne Tatry
 
Encyklopedia PWN
Niżne Tatry, Nízke Tatry,
pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, na Słowacji; od północy ograniczone kotlinami Liptowską i Spiską, od południa Bruzdą Hronu;
najwyższy szczyt Dziumbier, 2043 m; główny grzbiet zbudowany z granitów, gnejsów i łupków krystalicznych, północny skłon — z wapieni i dolomitów; ponad 700 jaskiń, m.in. w Dolinie Demenowskiej — Jaskinia Demenowska, najdłuższa w kraju; górna granica lasu na wysokości 1450 m na zachodzie i 1550 m na wschodzie; piętro kosodrzewiny sięga do wysokości 1760–1800 m; w obrębie parku narodowego (utworzonego 1978) kilka rezerwatów przyrody; rozwinięta turystyka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia