Polsce

Encyklopedia PWN

działa od 1957, początkowo pod nazwą Czechosł. Stowarzyszenie Kult., od 1975 Tow. Kult. Czechów i Słowaków w Polsce, od 1985 pod obecną nazwą
stowarzyszenie mniejszości żydowskiej w Polsce, zał. 1950 w Warszawie;
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen (DSAP),
partia polit. powstała z połączenia śląskiej Niem. Partii Socjaldemokr. (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei, DSP; powstała 1922) i łódzkiej Niemieckiej Partii Pracy w Polsce; 1924 połączyła się (1929 ostatecznie) z działającą na Pomorzu Niem. Socjaldemokr. Partią Polski (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens).
pierwsze radiowe stacje kościelne pojawiły się 1989, różnią się programem i zasięgiem — są stacje komercyjne (nadające reklamy, programy religijne zajmują 5% czasu antenowego), rozgłośnie społeczne (z ograniczoną liczbą reklam) i radia konfesyjne (nie nadają reklam, skupiają się na modlitwach);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia