Stowarzyszenie Litwinów w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, do 1992 Litewskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
organizacja społ. Litwinów w Polsce, zał. 1957,
siedziba w Sejnach; działa gł. na Suwalszczyźnie, oddziały we Wrocławiu i w Warszawie, ok. 50 kół w Polsce; prowadzi działalność kult.-oświat., patronuje szkolnictwu z litew. językiem nauczania (1 szkoła średnia i 4 podstawowe, 5 z klasami z językiem litew. jako przedmiotem nauczania) i ruchowi oświat., amatorskiej działalności artyst., ruchowi wydawniczemu („Aušra”, kwartalnik w języku pol. „Lituanica”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia