Polsce

Encyklopedia PWN

niezależna organizacja społ., powstała 1989 z przekształcenia Stow. Społ.-Kult. Polaków na Litwie, które funkcjonowało przy Litew. Funduszu Kultury;
konfederacja rycerstwa większości ziem oraz miast państwa krzyżackiego przeciw władzom zakonnym, zawiązana 14 III 1440 w Kwidzynie;
ugrupowanie polit., działające 1919–23 gł. na ziemiach wschodniej Polski;
pierwsza na ziemiach pol. chłopska organizacja polit., zał. 1893 przez J. i S. Potoczków;
organizacja kombatancka, utworzona w Katowicach 1926 (1928 przyjęła charakter ogólnopolski);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia