Związek Robotników Polskich
 
Encyklopedia PWN
Związek Robotników Polskich (ZRP),
partia polit., zał. 1889 w Warszawie;
odwoływał się do doktryny socjalizmu, pocz. odrzucał walkę polit., tworzył kasy oporu gromadzące fundusze na walkę strajkową i zalążki związków zaw.; organizował strajki; ideowym patronem ZRP był L. Krzywicki; gł. działacze: J. Marchlewski, J. Leder; 1893 połączył się z II Proletariatem w Pol. Partię Socjalist. (tzw. Starą PPS), później przemianowaną na SDKPiL.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia