Polsce

Encyklopedia PWN

zniewaga, obraza,
w polskim prawie karnym przestępstwo (ścigane z oskarżenia prywatnego) polegające na umyślnym zamachu na godność osobistą człowieka w jego obecności albo pod jego nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, by z. do tej osoby dotarła;
Znosko Jerzy, ur. 20 I 1922, Łódź, zm. 11 I 2017, Warszawa,
geolog;
ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, → Związek Narodowy Polski.
zobowiązanie, łac. obligatio,
prawo stosunek prawny, w którym uprawniony (wierzyciel) może żądać od zobowiązanego (dłużnika) świadczenia, które zobowiązany powinien spełnić;
Zofia Aleksiejewna, ur. 27 IX 1657, Moskwa, zm. 14 VII 1704, tamże,
regentka państwa moskiewskiego 1682–89, córka Aleksego Romanowa;
stowarzyszenie twórcze zrzeszające pol. twórców fotografii, → Związek Polskich Artystów Fotografików.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia