Nowej Zelandii

Encyklopedia PWN

Lord Howe
[lo:rd hau],
New Zealand Rise,
szerokie wyniesienie dna Oceanu Spokojnego, między Basenem Koralowym na północy a W. Południową (Nowa Zelandia) na południu;
MacDiarmid
[məkdə̣:rmıd]
Alan G., ur. 14 IV 1927, Masterton (Nowa Zelandia), zm. 7 II 2007, Drexel Hill (stan Filadelfia),
chemik amerykański;
McMurdo
[məkmə̣:rdou],
amer. stacja nauk.-badawcza w Antarktydzie Zachodniej, na Wyspie Rossa leżącej na M. Rossa (77°51′S, 166°40′E);
trybunał powołany 19 I 1946 w Tokio przez głównodowodzącego państw sprzymierzonych na Dalekim Wschodzie gen. D. MacArthura w wyniku porozumienia między Chinami, Francją, Holandią, Kanadą, Nową Zelandią, USA, Wielką Brytanią, ZSRR, Australią (później przystąpiły Filipiny i Indie), w celu osądzenia japońskich zbrodniarzy wojennych z okresu II wojny światowej, którzy dopuścili się zbrodni przeciwko pokojowi, wojennych i przeciwko ludzkości;
Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej, ang. Southeast Asia Treaty Organization (SEATO),
międzynar. organizacja polit.-militarna, utworzona na podstawie traktatu zawartego 1954 w Manili (Filipiny) przez Australię, Filipiny, Francję, Nową Zelandię, Pakistan, Tajlandię, USA i Wielką Brytanię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia