Nowej Zelandii

Encyklopedia PWN

Campion
[kạ̈mpiən]
Jane, ur. 30 IV 1955, Waikane (Nowa Zelandia),
nowozelandzka reżyserka filmowa;
Eccles
[ẹkəlz]
Sir John Carew Wymowa, ur. 27 I 1903, Melbourne, zm. 2 V 1997,
neurofizjolog australijski;
foka Weddella, Leptonychotes weddelli,
gat. foki;
ekon. złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów, przenikania się kultur i narastania zależności między krajami, zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący również współcześnie.
Hundertwasser Friedensreich, właśc. Friedrich Stowasser, ur. 15 XII 1928, Wiedeń, zm. 19 II 2000, na pokładzie statku Queen Elizabeth 2 między Europą a Nową Zelandią,
austr. malarz, grafik i architekt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia