Mezopotamii

Encyklopedia PWN

daktylowiec, feniks, Phoenix,
rodzaj rośliny drzewiastej z rodziny arekowatych (palm), Arecaceae (Palmae);
Gutejowie, Gutowie,
górskie plemiona z Zagrosu, o nie znanej bliżej przynależności etnicznej (zachodni odłam drawidyjskiej rodziny języków?);
Mari, ob. Tall al-Hariri,
miasto starożytne w Mezopotamii, obecnie Tall al-Hariri we wschodniej Syrii, w muhafazie Dajr az-Zaur, nad Eufratem, w pobliżu granicy z Irakiem.
Seleucydów państwo, państwo Seleukidów,
królestwo hellenistyczne w zachodniej Azji, zał. przez Seleukosa I Nikatora;
nazwa obszarów południowej Mezopotamii zasiedlonych przez Sumerów, twórców (ok. połowy IV i w III tysiącleciu p.n.e.) jednej z najstarszych znanych cywilizacji,
Abu Bakr, Abd Allah, ‘Abd Allāh Abū Bakr, ur. ok. 573, Mekka, zm. 634, Medyna,
pierwszy kalif arabski (632–634) z grupy tzw. czterech kalifów prawowiernych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia