Mekce

Encyklopedia PWN

grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
Arafat, Jabal ‘Arafāt,
kamieniste wzgórze w dolinie pustynnej (wadi) niedaleko Mekki;
miejscowość w Arabii Saudyjskiej, między Mekką a Medyną;
Hadżdżadż, Al- Ibn Jusuf, Al-Ḥaǧǧāǧ Ibn Yūsuf, ur. ok. 661, At-Taif, zm. VI 714, Wasit,
arabski polityk i administrator;
Ibn Abd al-Wahhab Muhammad, Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb, ur. 1704, Al-Ujajna, zm. 1792, Ad-Dirija,
teolog hanbalickiej szkoły prawa muzułmańskiego i twórca wahhabizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia