Komorach

Encyklopedia PWN

narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
kurhan w Azji Środkowej, nad rz. Ujuk, na terenie Tuwy, z IX w. p.n.e., wiązany z protoscytyjskimi koczownikami;
roln. urządzenie do mech. dojenia krów;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
otwornice, Foraminifera,
pierwotniaki, zaliczane do korzenionóżek, często w randze typu;
Diesel
[di:zl]
Rudolf Christian Carl Wymowa, ur. 13 III 1858, Paryż, zm. 29 lub 30 IX 1913,
niemiecki inżynier i przemysłowiec; konstruktor silników spalinowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia