Białorusi

Encyklopedia PWN

organizacja społ., utworzona 1990 w Grodnie;
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB), Kamunistỵcznaja pạrtyja Zachọdniaj Biełarụsi,
białoruska partia polit., zał. 1923, autonomiczna część KPP, działała nielegalnie na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Polesiu i Białostocczyźnie;
pol. ochotnicze formacje wojsk., powołane jesienią 1918 w celu przyłączenia Wileńszczyzny, Mińszczyzny i Grodzieńszczyzny do państwa pol.,
państwo we wschodniej Europie, bez dostępu do morza
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia