Związek Polaków na Białorusi
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków na Białorusi,
organizacja społ., utworzona 1990 w Grodnie;
celem Związku jest budzenie świadomości nar. Polaków, obrona ich praw, krzewienie pol. kultury i oświaty; uczestniczy w życiu polit. Białorusi (udział w wyborach parlamentarnych i samorządowych); liczy ok. 20 tys. czł., obejmując swoją działalnością całą Białoruś; od 2005 jego władze nie są uznawane przez władze Białorusi (mianowały sobie podporządkowany zarząd organizacji); wydaje od 1990 własne pisma: dwutyg. „Głos znad Niemna”, tyg. „Nasza Gazeta” oraz „Magazyn Polski”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia