• Na czasie
    tradycyjna nazwa wyższych uczelni specjalistycznych mających podobne uprawnienia jak uniwersytety, zwłaszcza do nadawania naukowych stopni i tytułów.
  • Warto wiedzieć więcej
    Pustynie przemysłowe są przykładem całkowitej dewastacji środowiska przyrodniczego przez człowieka. Ich powstawanie wiąże się przede wszystkim z niszczeniem powierzchni ziemi i pokrywy roślinnej w wyniku eksploatacji i przetwórstwa kopalin, składowania odpadów oraz emisji i depozycji różnych substancji w ilościach i/lub stężeniach wykraczających poza granice tolerancji większości organizmów żywych i powodujących ich zamieranie. Zniszczenie roślinności i zaburzenia procesów mikrobiologicznych w glebie nasilają erozję, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitego odsłonięcia podłoża mineralnego. Zależnie od rodzaju działalności, występowanie organizmów na takich obszarach jest ograniczane obecnością metali ciężkich (np. okolice hut metali), silnym zakwaszeniem (np. okolice kopalń i elektrowni węglowych, przetwórstwo siarki) lub alkalizacją podłoża (np. okolice zakładów sodowych, dużych cementowni), skażeniem związkami ropopochodnymi (zakłady petrochemiczne i rafineryjne, awarie rurociągów itp.), ale także nadmierną koncentracją pierwiastków biogennych, głównie azotu i fosforu (np. w otoczeniu fabryk nawozów sztucznych). Toksyczne stężenia pierwiastków w podłożu praktycznie uniemożliwiają samoistne zasiedlenie takiego obszaru przez organizmy nawet po likwidacji źródeł zanieczyszczenia, stąd też obszary takie muszą podlegać rekultywacji.
    Taida Tarabuła
  • To ciekawe
    Skarabeusz, czyli żuk gnojak, był dla Egipcjan wcieleniem boga Słońca — Chepri. Wyobrażano sobie, że bóg pcha przed sobą Słońce podobnie, jak żuk toczy przed sobą kulki gnoju.
Hasło dnia: szkoła wyższa

Rekordziści

Największy bezkręgowiec świata
kałamarnica Architheuthis dux — ten głowonóg może mieć długość (łącznie z ramionami) nawet ok. 20 m i ważyć kilka ton.

Cytat dnia

„W odległych wioskach na nizinie Campine oddawałem się czytaniu i refleksji, które nieodwołalnie oderwały mnie od antyspołecznych form malarstwa i takiego artystycznego życia, jakie znałem wcześniej. Tylko ktoś kto pomaga wszystkim jest naprawdę przydatny, tak podpowiadały mi moje serce i rozum”

Imieniny

Paź 21

Celii, Celiny, Elżbiety, Halszki, Hilarego, Klemencji, Urszuli

Dzień w historii

Paź 21

zdarzyło się
1950
zajęcie Phenianu przez siły ONZ.
1940
urodzili się
1833
Nobel Alfred Bernhard, szwedzki chemik i przemysłowiec.
1874
Aftalion Albert, ekonomista francuski.
odeszli
1930
Perzyński Włodzimierz, prozaik, komediopisarz, publicysta.
1987
Chromik Jerzy, lekkoatleta, biegacz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia