• Na czasie
  17 IX 1939 r. o świcie na terytorium Polski, zmagającej się z najazdem hitlerowskim (Kampania wrześniowa), wtargnęło około 50 dywizji Armii Czerwonej. Inwazja radziecka, którą w Anglii nazwano „pchnięciem w plecy”, wynikała z chęci zajęcia polskich Kresów Wschodnich, zgodnie z podziałem stref wpływów zawartym w tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja radziecka była pogwałceniem traktatu ryskiego z 1921 r., polsko-radzieckiego układu o nieagresji z 1934 r., a także umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę i ZSRR. Wkroczenie wojsk radzieckich ostatecznie sparaliżowało opór wojsk polskich i spowodowało wyjazd władz RP do Rumunii.
 • Dziś obchodzimy
  Międzynarodowy Dzień Pokoju, to ustanowione oficjalnie w 2001 r. przez ONZ święto, obchodzone jednak już dwadzieścia lat wcześniej, jest jednym z kilku dni w roku, w czasie których zwraca się uwagę na problem przestrzegania pokoju na świecie i wyraża się sprzeciw wobec konfliktów zbrojnych.
 • Wielkie bitwy z historii Polski
  W lipcu 1683 roku Turcy oblegli Wiedeń. Cesarz Leopold I zwrócił się o pomoc do innych monarchów europejskich, także do króla polskiego. Wypełniając zobowiązania sojusznicze Jan III wyruszył forsownym marszem w sierpniu spod Krakowa w stronę stolicy cesarskiej. Oddziały koalicji antytureckiej skoncentrowały się w początkach września pod Tulnn. 11 września wojsko dowodzone przez Sobieskiego, uformowane w kilka linii, zajęło stanowiska na wzgórzach na północ od Wiednia. Na lewym skrzydle stały oddziały austriacko-saskie dowodzone przez księcia Karola Lotaryńskiego, w centrum bawarsko-frankońskie von Waldecka, na prawym polskie hetmana polnego Mikołaja Sieniawskiego, królewskie i hetmana wielkiego Stanisława Jabłonowskiego. Armią turecką dowodził wezyr Kara Mustafa. Lewe skrzydło koalicji uderzyło rankiem 12 września w celu przebicia się ku miastu, centrum i prawe związało główne siły wroga. Decydującą szarżę jazdy, w tym polskiej husarii, poprowadził późnym popołudniem sam Jan III. Kilkudziesięciokilometrowy pościg kontynuowała lekka jazda polska.
 • To ciekawe
  Czasem, kiedy jedziesz samochodem w upalny, słoneczny dzień po rozgrzanej szosie, pokrytej czarnym asfaltem, wydaje ci się nagle, że dookoła pełno jest wody. Nie, nie wpadłeś do rzeki. To w czym „płyniesz”, to zwierciadlane odbicie nieba „przeglądającego się” w cienkiej warstewce gorącego powietrza, a zjawisko to nazwane jest mirażem pustynnym i powstaje nad silnie nagrzaną powierzchnią. Promienie światła ulegają zakrzywieniu w mniej gęstych, nisko położonych warstwach powietrza. Widzimy wtedy obrazy przedmiotów jakby odbitych w lustrze leżącym na ziemi.

Rekordziści

Najwyższy czynny wulkan w Antarktyce
Erebus — 3795 m.

Cytat dnia

„Nic nie można dostatecznie poznać bez doświadczenia”

Imieniny

Wrz 21

Demetriusza, Dymitra, Mateusza

Dzień w historii

Wrz 21

zdarzyło się
1993
kryzys konstytucyjny w Rosji; rozwiązanie Rady Najwyższej przez prezydenta Borysa Jelcyna i odmowa uznania tej decyzji przez parlament.
1997
zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Akcji Wyborczej „Solidarność” (AWS).
urodzili się
1689
Branicki Jan Klemens III, hetman wielki koronny, kasztelan krak., jeden z największych magnatów w poł. XVIII w.
1947
King Stephen, pisarz amerykański.
odeszli
1832
Scott Sir Walter, szkocki i ang. poeta oraz powieściopisarz.
1860
Schopenhauer Arthur, filozof niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia