• Na czasie
  med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby); wspólnym objawem wszystkich postaci wirusowego zapalenia wątroby są: podwyższony poziom bilirubiny w surowicy (żółtaczka), wysoki poziom aminotransferaz, obecność we krwi wirusów, ich cząsteczek lub swoistych przeciwciał. Znanych jest kilka typów wirusów wywołujących różne postacie wirusowego zapalenia wątroby, najczęściej występuje: 1) wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW-A), dawniej zw. nagminnym zapaleniem wątroby lub żółtaczką pokarmową; zakażenie przez przewód pokarmowy, choroba występuje gł. u dzieci i młodzieży, przebiega łagodnie, bez powikłań; okres wylęgania do ok. miesiąca; występuje sporadycznie lub jako lokalne epidemie; 2) wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW-B), dawniej określane jako żółtaczka wszczepienna; zakażenie najczęściej parenterelne (pozajelitowe), gł. podczas przetaczania krwi, iniekcji, zabiegów chirurgicznych z użyciem zakażonego sprzętu; przebieg cięższy niż w typie A, u części chorych może rozwinąć się przewlekłe zapalenie wątroby z przejściem w pozapalną marskość wątroby, niekiedy na początku choroby może wystąpić śpiączka; okres wylęgania przeciętnie 60–90 dni; 3) wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW-C); zakażenie najczęściej po przetoczeniu krwi konserwowanej; 4) ob. poznano dalsze typy wirusowego zapalenia wątroby, oznaczane kolejnymi literami (D, E, F). Większość zakażeń wirusami zapalenia wątroby przebiega bezobjawowo lub w sposób poronny; zapalenie wątroby może wystąpić również np. po zakażeniu wirusem cytomegalii. Zapobieganie: przestrzeganie zasad higieny osobistej, stosowanie sprzętu jednorazowego użytku, sterylizacja narzędzi i sprzętu medycznego, stosowanie swoistej immunoglobuliny czy szczepionki (w wirusowym zapaleniu wątroby B, np. u noworodków urodzonych z zakażonych matek); leczenie: dietetyczne i farmakologiczne.
 • Warto wiedzieć więcej
  rodzaj — park narodowy
  nazwa — Karkonoski Park Narodowy
  państwo — Polska, woj. dolnośląskie
  rok założenia — 1959
  powierzchnia — 5 576 ha, z tego 1718 ha podlega ochronie ścisłej (najwyższe partie Karkonoszy), otuliny 11 265 ha
  Karkonoski Park Narodowy rozciąga się wzdłuż granicy polsko-czeskiej (graniczy z czeskim parkiem narodowym) od przełęczy Okraj na wschodzie po Mumlawski Wierch na zachodzie i obejmuje masyw górski Karkonoszy, zbudowany głównie z granitów, łupków krystalicznych i gnejsów; wysokość od ok. 600 do 1602 m n.p.m. (Śnieżka). Interesująca rzeźba, szczególnie w wyższych partiach górskich: liczne skałki krystaliczne o fantastycznych kształtach, rumowiska skalne oraz dobrze zachowane, malownicze kotły polodowcowe i jeziora. W niżej położonych częściach Parku przeważają sztuczne lasy świerkowe z nieznaczną domieszką jodły (ok. 0,2%); naturalne lasy bukowe zachowały się w niewielu tylko miejscach; od ok. 1000 m n.p.m. występują bory świerkowe regla górnego, od ok. 1250 m — zarośla kosodrzewiny, a od 1500 m — murawy alpejskie; charakterystyczne są torfowiska wysokie występujące na płaskich grzbietach. Osobliwościami florystycznymi są wierzba lapońska i skalnica śnieżna (gatunek reliktowy, jedyne stanowisko w Europie Środkowej). Rozwinięta turystyka. Zanieczyszczenia atmosfery, gradacje owadów i czynniki klimatyczne doprowadziły w latach 80. do osłabienia kondycji zdrowotnej lasów. Ze świata zwierząt zasługują na uwagę gatunki borealnogórskie: ryjówka górska, koszatka, siewka górska, płochacz halny. W 1992 Karkonoski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Siedziba dyrekcji i Muzeum Przyrodnicze Parku w Jeleniej Górze (Sobieszów).
 • To ciekawe
  Gdy Aleksander Wielki dotarł do doliny Indusu w końcu IV wieku p.n.e., było tam znacznie więcej wody niż obecnie. Jego armia pokonała Indus w łodziach, które zbudowano z drewna drzew rosnących w dolinie rzeki.
  Z II wieku n.e. pochodzą doniesienia o zmianach klimatycznych w tym regionie. Klaudiusz Ptolemeusz wspomina o szlakach, które z powodu suszy już były niedostępne i o mostach nad nieistniejącymi rzekami.
Hasło dnia: zachmurzenie
Sponsorowane

Rekordziści

Największe jezioro w Polsce
Śniardwy — 113,8 km2.

Cytat dnia

„Bez grozy nie można utrzymać państwa”

Imieniny

Lis 26

Jana, Jonatana, Konrada, Lechosława, Leonarda, Leonardy

Dzień w historii

Lis 26

zdarzyło się
1942
powstanie Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (AVNOJ) z Josipem Broz-Tito (Tito) na czele.
1715
zawiązanie konfederacji w Tarnogrodzie pod hasłami obrony wolności Rzeczpospolitej, ewakuacji wojsk saskich i pozbawienia saskich ministrów wpływu na sprawy Rzeczpospolitej.
urodzili się
1831
Bredichin Fiodor A., astronom rosyjski.
1790
Senior Nassau William, ekonomista brytyjski.
odeszli
1504
Izabela I Katolicka, z dyn. Trastámara, królowa Kastylii od 1474 i Aragonii od 1479.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia