Phelps Edmund S.
 
Encyklopedia PWN
Phelps
[felps]
Edmund S., ur. 26 VII 1933, Evanston,
ekonomista amerykański;
profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku; od 1980 członek Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk w Bostonie oraz od 1980 Narodowej Akademii Nauk; jednym z najważniejszych osiągnięć teoretycznych Ph. było opracowanie modelu krzywej Phillipsa wspartej oczekiwaniami, równocześnie i niezależnie od M. Friedmana; jako jeden z pierwszych ekonomistów pracował nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomii; szczególnie istotne było podjęcie badań nad rolą oczekiwań podmiotów gospodarczych w kształtowaniu się stopy inflacji i bezrobocia; 1992–93 był konsultantem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; badał przyczyny utrzymywania się znacząco wyższej stopy bezrobocia w krajach UE, niż w USA; Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory (współautor 1970), Political Economy: An Introductory Text (1985), Seven Schools of Macroeconomic Thought: The Anne Ryde Lectures (1990). 2006 Nagroda Nobla
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia