Front Jedności Narodu
 
Encyklopedia
Front Jedności Narodu (FJN), do 1956 pod nazwą Front Narodowy,
instytucja społ.-polit., utworzona 1952 w Polsce, obejmująca partie polit., związki zawodowe i in. organizacje społ., podporządkowana PZPR i realizująca jej cele polityczne;
uczestniczył w przeprowadzaniu wyborów do sejmu i rad nar. (prezentował jedyne listy kandydatów), sprawował patronat nad ogólnopaństw. i lokalnymi akcjami społ., m.in. budowy szkół; działalnością FJN kierował Ogólnopol. Kom. (przewodniczącym był zwykle przewodniczący lub zast. przewodniczącego Rady Państwa); 1983 FJN został rozwiązany, jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!