Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
 
Encyklopedia PWN
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON),
organizacja polit., powołana VII 1982 przez PZPR, oraz podporządkowane jej stronnictwa i organizacje polit. (ZSL, SD, Stow. „Pax”, Chrześc. Stowarzyszenie Społ., Pol. Związek Katol.-Społ.);
utworzony w celu uzyskania poparcia społeczeństwa dla polityki PZPR (formuła frontu porozumienia nar.); w jego skład weszły Obywatelskie Kom. Odrodzenia Nar. (Ocalenia Nar.), tworzone od początku stanu wojennego (XII 1981); kontynuował część form działalności FJN (akcje społ., m.in. Nar. Fundusz Pomocy Szkole); przewodniczący Rady Krajowej: J. Dobraczyński; zakończył działalność XI 1989.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia