Z hali maszyn do drukarni
 
Z hali maszyn do drukarni.
Powrót do przeszłości cz. IV
Sprawdźmy, co dalej działo się z naszą niegdysiejszą encyklopedią.
Zaakceptowane przez redaktora hasła zyskiwały jego podpis, a następnie trafiały do Działu Leksykografii, czyli zespołu redaktorów-polonistów, którzy oprócz korekty językowej dokonywali połączenia wszystkich haseł uprzednio uporządkowanych tematycznie (dla potrzeb konsultacji merytorycznych) i ich alfabetyzacji… ręcznie układając fiszki z poszczególnymi hasłami w pudłach-korytkach.
W ten oto sposób wstępnie przygotowana encyklopedia trafiała w końcu do Działu Produkcji, w którym redaktorzy techniczni opisywali przyszły wygląd tekstów w gotowej drukowanej książce, tzn. krój i wielkość czcionek, odstępy między znakami, format kolumny itp., wszystko zgodnie z projektem typograficznym publikacji.
Opisane przez redaktorów technicznych hasła przejmowała następnie drukarnia, a w niej zecerzy ręcznie składali z metalowych czcionek teksty haseł encyklopedycznych.
Cały ówczesny proces składu encyklopedii wraz z obiegiem korekt i drukiem trwał do dwóch lat!
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia