Osady
 
Osady
Osadami są:
rosa będąca zbiorem kropelek tworzących się na ziemi lub na przedmiotach położonych blisko ziemi na skutek kondensacji pary wodnej znajdującej się w powietrzu;
szron powstaje w wyniku resublimacji pary wodnej na przedmiotach o ujemnej temperaturze, tworzą się wtedy łuski, igły, pióra i wachlarze;
sadź powstaje w wyniku zamarzania na zimnej powierzchni przechłodzonych, na ogół bardzo drobnych kropelek wody; powstają wtedy rozgałęzione, duże kryształy lodu;
gołoledź to jednorodna, przeźroczysta warstwa lodu, która powstaje w dwojaki sposób. Po pierwsze, gdy padający deszcz lub mżawka zetkną się z zimnym, o temperaturze ujemnej, podłożem. Po drugie, gdy na takie zimne podłoże pada przechłodzony deszcz lub mżawka.
Zjawiska sadzi i gołoledzi są szczególnie niebezpieczne zarówno na ziemi, jak i dla samolotów w locie. Gołoledź pokrywającą samolot w locie nazywamy oblodzeniem.
Ryszard Balcer

 

Hasło główne:

Zjawiska w atmosferze

zgłoś uwagę
Ilustracje
Rosa na pajęczynie fot. J. Wawer/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Szron fot. J. Wawer/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Sadź fot. J. Wawer/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Gołoledź fot. B. Kicińska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia