Ojcowski Park Narodowy
 
Ojcowski Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Ojcowski Park Narodowy
państwo — Polska, woj. małopolskie
rok założenia — 1956
powierzchnia — 2 146 ha
Rozciąga się na wysokości ok. 280–480 m n.p.m.; obejmuje dolinę Prądnika i Sąspówki w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 251 ha zajmują obszary pod ochroną ścisłą, m.in. dol. Sąspowska, okolice Bramy Krakowskiej, wąwóz Korytania i Jamki; występują tu twarde wapienie jurajskie, z typowymi, bardzo ciekawymi, formami krasowymi: skałki o fantastycznych kształtach (maczugi, iglice, bramy, baszty), ściany skalne, stromościenne wąwozy, bezwodne doliny, jaskinie (m.in. Łokietka, Ciemna Zbójecka, ich namuliska są obiektem badań archeologicznych i paleontologicznych), źródła krasowe (nieliczne) i okresowe cieki; na dość zrównanej wierzchowinie spotyka się lessy zalegające na nieprzepuszczalnych glinach morenowych. Otoczenie skalistych części Parku tworzą lasy (ok. 71% powierzchni) o typie grądu i buczyny karpackiej, a także fragmenty lasu jaworowego z chronioną paprocią — języcznikiem zwyczajnym w runie; na zboczach ciepłolubne zarośla; na wierzchowinie bory mieszane; w dnie dolin, miejscami pozostałości lasów łęgowych; murawy naskalne z kostrzewą bladą; bogate łąki; we florze gatunki chronione; gatunki roślin górskich, jak żywiec gruczołowaty, w zespołach kserotermicznych — ostnica Jana i wiśnia karłowata (gatunek reliktowy). W faunie np. pluszcz, padalec; w świecie drobnych zwierząt występują zarówno gatunki górskie, jak i południowe; charakterystyczna jest swoista fauna jaskiń, m.in. żyje tu 15 gatunków nietoperzy oraz rzadkie gatunki owadów bezskrzydłych. Obiekty zabytkowe, m.in. ruiny zamku w Ojcowie i kościółek na tzw. Grodzisku, zamek w Pieskowej Skale. Stanowiska archeologiczne w jaskiniach. Park jest szczególnie atrakcyjny dla turystyki krajoznawczej, licznie odwiedzany; turystyczne szlaki. Siedziba dyrekcji parku i muzeum w Ojcowie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ojcowski Park Narodowy, w głębi zamek Pieskowa Skała fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Ojcowski Park Narodowy fot. B. Kowalewska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Ojcowski Park Narodowy, Brama Krakowska fot. B. Kowalewska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Ojcowski Park Narodowy, Maczuga Herkulesa fot. P. Gajek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia