Kto podzielił rok na 13 miesięcy?
 
Kto podzielił rok na 13 miesięcy?
August Comte proponował podział roku na 13 miesięcy po 28 dni. Do tego dochodził nienależący do żadnego miesiąca ani tygodnia dodatkowy dzień na koniec roku oraz podobny dzień dodawany raz na cztery lata po ostatnim dniu czerwca.
Zaletą tego kalendarza byłoby stałe przyporządkowanie dni miesiąca dniom tygodnia: pierwszy dzień każdego miesiąca wypadałby w niedzielę, drugi w poniedziałek, a ostatni w sobotę. Zbankrutowaliby producenci kalendarzy ściennych: każdy rok, a nawet każdy miesiąc wyglądałby tak samo. Trudno byłoby przywyknąć do dodatkowego miesiąca, który Comte chciał wprowadzić między czerwcem a lipcem. Ale czy nie marzymy wszyscy o dłuższych o miesiąc wakacjach?
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia