Bory Tucholskie, Park Narodowy
 
Bory Tucholskie, Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Bory Tucholskie
państwo — Polska, woj. pomorskie
rok założenia — 1996
powierzchnia — 4 798 ha, otulina 12 980 ha
Leży na Równinie Charzykowskiej, w dorzeczu górnego biegu Brdy, na północ od Chojnic, na wysokości 120–145 m n.p.m.; wyodrębniony z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, z części jego powierzchni utworzono otulinę Parku Narodowego; urozmaicony krajobraz polodowcowy: równiny sandrowe, mozaika zbiorowisk leśnych i torfowiskowych, obfitość (11% powierzchni Parku) wód powierzchniowych; unikatowa zlewnia rzeczki Ostrowicka Struga (Mielnica), wypływającej z północnej zatoki jeziora Ostrowite, zw. „Strugą Siedmiu Jezior” (najcenniejsze fragmenty, ok. 300 ha, planowane do objęcia ochroną ścisłą), ponad 20 malowniczych jezior (największe Ostrowite), zwykle rynnowych, wiele jezior tzw. lobeliowych (oligotroficznych), o krystalicznie czystej wodzie, bogactwo jeziorek dystroficznych otoczonych swoistą roślinnością torfowiskową, nasuwającą się na taflę wody. W szacie roślinnej dominują lasy (ok. 80% powierzchni Parku), ze zdecydowaną przewagą borów sosnowych, z niewielką domieszką świerka, buka, dębu bezszypułkowego; we florze wiele reliktowych gatunków borealnych (m.in. zimoziół północny, chamedafne północna); ponad 200 gatunków porostów, w tym Usnea hirtella, gatunek który był uznany za wymarły na terenie Polski; mnogość mchów i grzybów; podobnie jak w Zaborskim Parku Krajobrazowym liczne gatunki roślin chronionych, jak też gatunki bogatej awifauny; występują wszystkie nizinne gatunki płazów, z gadów bardzo rzadki, chroniony żółw błotny; ze ssaków: bóbr, wydra, dzik, sarna, jeleń, rzadziej łoś; obfity świat owadów, zwłaszcza motyli i chrząszczy; w wodach bogactwo gatunkowe ryb, m.in. pstrąg potokowy i tęczowy. W pobliżu Parku, we wsi Jarcewo, zespół pałacowo-parkowy (XIX w.) z pomnikowymi drzewami, w Klonowie wyłuszczarnia nasion (początek XX w.), przerabiająca sosnowe szyszki z całego kraju. W Parku 4 szlaki turystyczne piesze i 2 rowerowe oraz 3 ścieżki edukacyjne i 1 przyrodnicza. Siedziba dyrekcji we wsi Charzykowy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Park Narodowy Bory Tucholskie, jezioro Skrzynkafot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Brda, koło wsi Woziwoda w Tucholskim Parku Krajobrazowymfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Charzykowskie, Jezioro przy zachodniej granicy Parku Narodowego Bory Tucholskiefot. M. Więckowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Odry, kręgi kamienne w rezerwacie archeologicznymfot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wda, Bory Tucholskie fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Tucholskie, Bory w okolicach Tucholi fot. A. Szymański, L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Tucholskie Bory fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Tucholskie Bory fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia