Bocian Marianna, *** [na zakończenie czasów nie będzie końca życia...]
 
Bocian Marianna, *** [na zakończenie czasów nie będzie końca życia]
Poezja współczesna — co najmniej od Gottfrieda Benna (a może nawet już od Baudelaire'a) — znacznie częściej mówi o śmierci niż o życiu. Poszukiwanie piękna zastępuje ekspresja brzydoty. Nie należą do rzadkości obrazy umierania, a nawet unicestwiania, rozkładu, gnicia.
Obrona życia nie jest tematem modnym. Liryka XX w. wybiera najchętniej ciemną stronę egzystencji, obszar śmierci. Z tym większą uwagą sięgamy po wiersze wrocławskiej poetki Marianny Bocian, rówieśniczki autorów niegdysiejszej Nowej Fali. Są one pochwałą życia w każdej postaci i potępieniem wszystkiego, co moglibyśmy nazwać zwyrodnieniem procesów życiowych. Marianna Bocian zwraca się przeciwko wynaturzeniom w każdej postaci — niezależnie od tego, czy dotyczą one sfery języka, ekofilozofii czy też polityki. Inaczej niż poeci od czasów Miltona i Byrona, autorka cytowanego wiersza konsekwentnie opowiada się po stronie umęczonego Abla (w naszym stuleciu fascynacja osobą wyklętego, odrzuconego przez Boga Kaina to zjawisko niemal powszechne).
Jan Tomkowski

 

Cytat:

Marianna Bocian: *** [na zakończenie czasów nie będzie końca życia]

 

Hasło główne:

Życie ludzkie, komentarze

 

Hasła poprzednie:

Fryderyk Hölderlin: Czym ludzkie jest życie?...

Lucjusz Anneusz Seneka: [Niewola nie jest niczym uciążliwym...]

Maria Dąbrowska: Noce i dnie

Simone Weil: Z „Zeszytów”

Tomasz Mann: Czarodziejska góra

Święty Franciszek z Asyżu: Pieśń słoneczna, albo pochwała stworzeń

 

Hasła następne:

Miguel de Unamuno: O poczuciu tragiczności życia

Pedro Calderon de la Barca: Życie jest snem

Jorge Luis Borges: Rubajaty

Rainer Maria Rilke: Ósma elegia

Zbigniew Herbert: Brewiarz

Paul Celan: Psalm

Borys Pasternak: Doktor Żiwago

Johann Wolfgang Goethe: Faust. Część pierwsza

Louis-Ferdinand Céline: Podróż do kresu nocy

Jan Krzysztof Kelus: Ars longa, vita brevis

Robert Coover: Impreza u Geralda

 

Artykuł:

Życie — koncepcje literackie i filozoficzne

zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia