• daj mi duszę, resztę zabierz (dewiza salezjanów).
 • potępiają to, czego nie rozumieją, czego nie pojmują (Kwintylian).
 • dansing
  [ang.]:
 • das Ewigweibliche zieht uns
  [das ẹwichwạiblichə ci:t uns; niem.],
  to, co wiecznie kobiece, pociąga nas wzwyż (J.W. Goethe Faust).
 • de facto
  [łac.],
  istotnie, rzeczywiście.
 • de gustibus non est disputandum
  [łac., ‘gusty nie podlegają dyskusji’],
  w sprawach smaku (gustów, upodobań) nie należy dyskutować.
 • de lana caprina
  [łac., ‘o kozią sierść’],
  spierać się o nic, o byle co (Horacy Listy).
 • o zmarłych należy (mówić) tylko dobrze albo (nie mówić) nic.
 • de nomine
  [łac.],
  z nazwy, pozornie, tytularnie.
 • de profundis clamavi
  [łac., ‘z głębokości wołam’],
  z głębin wołałem (Wulgata).
 • de publicis
  [łac.],
  o sprawach publicznych.
 • dealer
  [dị:lər; ang.],
  pot. firma lub osoba przeprowadzająca transakcje handlowe, pośrednicząca w aktach kupna i sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek; sprzedawca np. samochodów.
 • debarkacja
  [fr.],
  wysiadanie pasażerów, wyładowywanie towarów ze środków komunikacji wodnej.
 • debiut
  [fr.]:
 • upadek moralny lub materialny, obniżenie się poziomu moralnego lub estetycznego; staczanie się.
 • dehumanizacja
  [łac.],
  odczłowieczenie, procesy i zjawiska składające się na układ stosunków społecznych (w zakładzie pracy, międzyludzkich itp.) charakteryzujący się zatraceniem wartości humanistycznych czy wręcz humanitarnych.
 • Dei gratia
  [łac., ‘z bożej łaski’],
  formuła używana w tytułach dostojników kościelnych i monarchów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia