• dekiel
  [niem.],
  szczelnie dopasowana pokrywa naczynia, pojemnika; także czapka noszona przez czł. korporacji studenckich w Niemczech i Polsce 1919–39.
 • Rzym obraduje, (a tymczasem) Sagunt ginie (Liwiusz).
 • delicje
  [łac.],
  rzeczy wyjątkowo smaczne.
 • delikatesy
  [fr.],
  dawniej sklep z wyszukanymi artykułami spożywczymi.
 • dente superbo
  [łac., ‘wzgardliwym zębem’],
  z lekceważeniem, z wyższością, z góry (Horacy Satyry).
 • Deo gratias
  [łac.],
  Bogu dzięki.
 • Deo Optimo Maximo
  [łac., ‘Bogu Najlepszemu, Największemu’],
  napis łac. występujący w formie skrótu D.O.M., znaczący — na świątyniach rzym. Bogu najlepszemu najwyższemu,
 • der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen
  [dr mo:r hat zainə ạrbait gətạ:n dr mo:r kan g̣:ən; niem.],
  Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść — o kimś, kto został wykorzystany i odprawiony, gdy przestał być potrzebny (F. Schiller Fiesko).
 • dernier cri
  [dernjẹ krị; fr.],
  ostatni krzyk (mody), najnowsza moda.
 • Bóg czyni cuda, a los jest zmienny.
 • diamond cuts diamond
  [dạıəmənd kats dạıəmənd; ang., ‘diament kraje diament’],
  diament kroi diament — trafił mądry, chytry na równego sobie; trafiła kosa na kamień.
 • dictum
  [łac.],
  wyraziste i dobitne powiedzenie, wypowiedź.
 • mądremu wystarczy to, co powiedziano; mądrej głowie dość dwie słowie.
 • Dieu et mon droit
  [djö e mą dru; fr., ‘Bóg i moje prawo’],
  zawołanie króla ang. Ryszarda Lwie Serce w bitwie z Francuzami (1198); dewiza Korony angielskiej.
 • Dieu le veut
  [djö lö wọ̈; fr., ‘Bóg tak chce’],
  hasło pierwszej wyprawy krzyżowej.
 • w tych warunkach trudno nie pisać satyry (nie potępiać).
 • próżniactwo nie daje odpoczynku.
 • złowieszcza (straszna) konieczność (Horacy Pieśni).
 • bogowie inaczej uważali (Wergiliusz Eneida).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia