• e pluribus unum
  [łac., ‘jedno uczynione z wielu’],
  z wielu jedno — motto na pieczęci USA; także napis na wielu monetach USA.
 • Ecce homo
  [łac., ‘oto człowiek’],
  ikon. słowa Piłata wypowiedziane o Jezusie Chrystusie (J. 19,5) po biczowaniu i koronowaniu cierniem (Pasja);
 • einmal ist keinmal
  [inmal ist kạinmal; niem.],
  jeden raz się nie liczy.
 • el caballero de la triste figura
  [el kabajẹro ˜; hiszp.],
  rycerz smętnego oblicza (M. de Cervantes Don Kichote).
 • Eli, Eli, lama sabachthani?
  [hebr., ‘Boże, Boże, czemuś mnie opuścił?’],
  Boże, Boże, czemuś mnie opuścił — skarga Chrystusa na krzyżu (Biblia).
 • empty barrels make the most sound
  [ẹmpti bạ̈rəlz meık đə məust saund; ang.],
  puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.
 • engagement
  [ãgażmạ̃; fr.],
  umowa o pracę z aktorem, śpiewakiem itp.; także zaproszenie na występy.
 • epigonizm
  [gr.],
  naśladownictwo utalentowanych poprzedników (np. w literaturze, sztuce), także propagowanie przestarzałych idei, tendencji.
 • eppur si muove!
  [wł., ‘a jednak się kręci’],
  a jednak się kręci — słowa, które miał wypowiedzieć o Ziemi Galileusz, mimo wymuszonego na nim przez inkwizycję wyrzeczenia się nauki M. Kopernika.
 • erba mala presto cresce
  [e. m. p. krẹsze; wł.],
  złe ziele szybko wzrasta.
 • eripuit coelo fulmen, mox sceptra tyrannis
  [łac.‘wydarł niebu piorun, a berła tyranom’],
  wydarł niebu piorun, a berła tyranom — napis na popiersiu B. Franklina w Paryżu.
 • błądzić (mylić się) jest rzeczą ludzką.
 • esprit de finesse
  [esprị dö finẹs],
  u B. Pascala zdolność bezpośredniego spostrzegania prawdy, związana z intuicją, lotnością myśli;
 • esprit de géometrie
  [esprị dö żeometrị],
  u B. Pascala mat. sposób myślenia, charakteryzujący się systematycznością, log. i rygorystycznym rozumowaniem;
 • esse est percipi
  [łac., ‘istnienie jest postrzegane’],
  teza sformułowana przez G. Berkeleya, stanowiąca podstawę idealizmu subiektywnego;
 • est modus in rebus
  [łac.‘mają rzeczy swą miarę’],
  mają rzeczy swą miarę — są granice, których nie należy przekraczać (Horacy Satyry).
 • et tu, Brute, contra me
  [łac., ‘i ty, Brutusie, przeciw mnie’],
  słowa, które umierający Cezar miał skierować do Brutusa, jednego z zabójców, dawnego przyjaciela.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia